Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Qobustan rayon Kommunal Müəssisələr Kombinatı

     QOBUSTAN RAYON KOMMUNAL MÜƏSSİSƏLƏRİ KOMBİNATI

1. QOBUSTAN  KOMMUNAL  MÜƏSSİSƏLƏRİ  KOMBİNATI  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI  NAZİRLƏR  KABİNETİ  YANINDA MƏNZİL-KOMMUNAL TƏSƏRRÜFATI KOMİTƏSİNİN ( KEÇMİŞ AZƏRBAYCAN MƏNZİL KOMMUNAL TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ)07 DEKABR 1979-CU İL TARİXLİ 659 NÖMRƏLİ ƏMRİ İLƏ YARADILMIŞ VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR  KABİNETİNİN 29 APREL 2002 Cİ İL TARİX- Lİ 84 C.SAYLI SƏRƏNCAMI İLƏ ONUN TABEÇİLİYİNDƏN  ÇIXARILARAQ QOBUSTAN RAYON  İCRA HAKİMİYYƏTİNİN TABELİYİNƏ VERİLMİŞDİR.
     2.QOBUSTAN KOMMUNAL MÜƏSSİSƏLƏRİ  KOMBİNATI(BUNDAN SONRA KOMBİNAT ADLANACAQ)DÖVLƏT MÜLKİYYƏTİ ƏSASINDA YARADILIR. ÖZÜNÜN  ADI  OLAN  MÖHÜRÜ , ŞTAMPI,  MÜSTƏQİL BALANSI, RESPUBLİKANIN BANKLARINDA HESABLAŞMA HESABINA VƏ DİGƏR HESABLARA MALİK OLAN HÜQUQİ ŞƏXSDİR.
     3. KOMBİNAT  TƏSƏRRÜFAT HESABI PRİNSİPLƏRİ İLƏ FƏALİYYƏT GÖSTƏRİR. ÖZ FƏALİYYƏTİNDƏ  < < MÜƏSSİSƏLƏR HAQQINDA  > > AZƏRBAYCAN   RESPUBLİKASI   QANUNUNU.  QOBUSTAN   RAYON  İCRA  HAKİMİYYƏTİ  BAŞÇISININ  SƏRINCAM  VƏ ƏMRLƏRİNİ VƏ BU NİZAMNAMƏNİ ƏLDƏ RƏHBƏR TUTUR.
     4. KOMBİNAT QOBUSTAN RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİNƏ TABEDİR. KOMBİNATIN ÜNVANI: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QOBUSTAN RAYON, QOBUSTAN ŞƏHƏRİDİR.
  ÜNVAN ; AZE-3700, QOBUSTAN RAYON QOBUSTAN ŞƏHƏRİ Ş.ŞİKAROV KÜÇƏSİ, TELEFON; (020)-245-22-16,  (020)-245-28-66

 Rəhbərlik haqqında məlumat

Adı, soyadı və atasının adı: Kuryayev Muxtar Xamid oğlu
Təvəllüdü: 1958
Təhsili: Ali
Stajı: 36 il
Neçənci ildən müəssisənin rəhbəridir: 2006
Ailə üzvlərinin sayı: 8

Qəbul qrafiki

Vəzifəsi Soyadı, adı və atasının adı Əlaqə telefonları Qəbul günləri və saatları
Rəis Kuryayev Muxtar Xamid oğlu 020-245-22-16 Hər gün saat  900 -1800

 

 

Keçidlər